pedagogikos mokslinio tyrimo metodai

pedagogikos mokslinio tyrimo metodai
pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės informacijos rinkimo metodai; 3) duomenų apdorojimo ir vertinimo metodai; 4) tyrimo rezultatų įforminimo ir diegimo metodai. Prie I grupės priskiriami mokslinės problemos iškėlimo, pagrindimo, teorinės ir empirinės hipotezės ar hipotezių formulavimo, modeliavimo, tyrimo uždavinių numatymo ir kt. metodai. Prie II grupės – stebėjimo, eksperimento, interviu, veiklos rezultatų tyrimo ir kt. metodai. Prie III grupės – statistinės ir kokybinės analizės, tipologijos, abstrahavimo ir kt. metodai. Prie IV grupės – tezių, straipsnių, monografijų rašymo, pranešimų rengimo, tyrimo rezultatų diegimo, praktinio taikymo organizavimo metodai. Šiais metodais atskleidžiami pedagoginių reiškinių dėsningumai, atskleidžiami nauji pedagoginio proceso tobulinimo dalykai. Naudodami gamtos, visuomeninių ir psichologinių mokslų tyrimo metodus, pedagogai plėtoja ugdymo mokslą. atitikmenys: angl. scientific research methods of pedagogy vok. Methoden der wissenschaftlichen Forschungen der Pädagogik rus. научно-исследовательские методы педагогики

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pedagogikos mokslų sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Methoden der wissenschaftlichen Forschungen der Pädagogik — pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • scientific research methods of pedagogy — pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • научно-исследовательские методы педагогики — pedagogikos mokslinio tyrimo metodai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma mokslinės veiklos priemonių ir būdų pedagoginiams tyrimams atlikti. Galima skirti šias jų grupes: 1) mokslinių tyrimų projektavimo metodai; 2) pirminės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Auftrag — pranešimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi ar mokslinės veiklos rezultatų apdorojimo metodas, kai pedagogai ar moksleiviai skaito arba spaudai pateikia savo parengtą tekstą, pagrįstą jų surinktomis bei turimomis žiniomis kuriuo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pranešimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi ar mokslinės veiklos rezultatų apdorojimo metodas, kai pedagogai ar moksleiviai skaito arba spaudai pateikia savo parengtą tekstą, pagrįstą jų surinktomis bei turimomis žiniomis kuriuo nors klausimu …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • report — pranešimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi ar mokslinės veiklos rezultatų apdorojimo metodas, kai pedagogai ar moksleiviai skaito arba spaudai pateikia savo parengtą tekstą, pagrįstą jų surinktomis bei turimomis žiniomis kuriuo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • доклад — pranešimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi ar mokslinės veiklos rezultatų apdorojimo metodas, kai pedagogai ar moksleiviai skaito arba spaudai pateikia savo parengtą tekstą, pagrįstą jų surinktomis bei turimomis žiniomis kuriuo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • eksperimentas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Mokymo metodas naujoms žinioms įgyti, joms įtvirtinti ir patikrinti atliekant bandymus. Šiuo metodu naudojamasi per fizikos, chemijos, biologijos pamokas; 2) Pedagogikos mokslinio tyrimo metodas, kai… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • System der Erziehungswissenschaften — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”